Naše služby

O společnosti

Firma GAMO Pardubice s.r.o. je soukromá firma, která byla založena 23. března 1998 jako „Obchodní společnost“ zaměřená na podnikání v oblasti nakládání s odpady a provádění stavebních prací, podle § 105 a násl. Zákona č. 513/91 Sb. - Společnost s ručením omezeným.

Jsme firma, která má úzké zaměření a jejíž činností je především nakládání s odpady a zhodnocování odpadů ( jejich recyklace), ale v případě zájmu jsme schopni zajistit jak likvidaci odpadů tak vlastní demoliční práce.

Naše firma provozuje recyklační středisko v obci Mikulovice a na toto středisko jsme schopni přijmout prakticky jakýkoliv odpad ze stavební činnosti, který není znečistěn nebezpečnými příměsemi. Veškerý přijatý odpad je následně recyklován (tříděn případně drcen) a zpětně využit ve stavebnictví. Při této činnosti dojde k separování nežádoucích příměsí, které jsou předány k odstranění oprávněné osobě a výsledkem je výrobek ( betonový, živiční, hlinitý nebo směsný recyklát).

Rovněž tak nabízíme i odvoz suti z místa stavby do Mikulovic. Zároveň je i možné provést to, že vámi specifikovaná suť bude po určité časové období na našem recyklačním středisku deponována a následně bude naší mechanizací upravena dle požadavků objednatele. Tímto je možné ušetřit nemalé finanční prostředky za uložení suti a za dopravu těchto materiálů. V poslední době je tento směr v nakládání s odpady využíván stavebními firmami stále častěji.