Naše služby

Třídění zemin

Velmi zajímavým produktem v poslední době je tříděná zemina, která je zejména vhodná pro:

  • zakládání zahrad
  • pěstební účely
  • sadové úpravy
  • rekultivace
  • konečné terénní úpravy

Kvalita zeminy je doložena laboratorními zkouškami a v současné době probíhá její schvalovací proces, předcházející Rozhodnutí o registraci vydávané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Praha.

Nabízené výrobky:

Tříděná zemina GAMO

Zemina určená ke konečným terénním úpravám, k výsadbě dřevin a ostatní zeleně. Zemina je bez přídavku substrátu, laboratorně kontrolovaná.


Tříděná zemina GAMO pro HTU

Materiál s řízenou zrnitostí určený pro tvorbu podkladní únosné vyrovnávací vrstvy před aplikací finálních vrstev. Prostupný a zhutnitelný materiál frakce 0-63 mm.