Naše služby

Ceník

Ceník – příjem odpadů

S platností od 1.1.2021 stanovují se ceny přijímaného odpadu na Recyklačním středisku v Mikulovicích takto:

Číslo a druh odpadu Sazba v Kč/t bez DPH
170101 Beton do 50 cm 250,-
170101 Beton nad 50 cm 520,-
170101 Železobeton 760,-
170904 Směsné stavební a demoliční odpady 250,-
170302 Asfaltové směsi mimo 170301 300,-
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel,tašek a keramických výrobků
250,-
170504 Zemina a kamení bez příměsí jílu 250,-
170107 Porobeton, ytong bez příměsí 780,-

V případě znečistění dalším nekontaminovaným odpadem jako např. papírem, dřevem, stavebními izolacemi apod. může být účtována přirážka k ceně případně odpad nemusí být na skládku přijat.

Dle potřeby zákazníka zajistíme uložení odpadu včetně jeho odvozu na Recyklační středisko kontejnerovou dopravou.

Ceník – prodej recyklátu

Recyklát

Sazba Kč/bez DPH

Směsný cihla, beton 0-12mm50,-
Směsný cihla, beton 12-63mm110,-
Betonový 0-63mm150,-
Betonový 12-63mm190,-
  • Nabízíme výhodné smluvní ceny pro stálé zákazníky a zákazníky, kteří budou ukládat suť a zároveň odebírat recyklát.

Ceník – prodej tříděné zeminy

Druh zeminy
Sazba v Kč/t bez DPH
Tříděná zemina GAMO (frakce 0 -16mm) vyprodáno
Tříděná zemina GAMO pro HTU (frakce 0 - 63 mm) vyprodáno
  • Výše uvedené ceny jsou za 1 tunu vč. nakládky bez DPH 21%
  • Nabízíme výhodné smluvní ceny pro stálé zákazníky a zákazníky, kteří budou ukládat a zároveň odebírat.