Naše služby

Ceník

Ceník – příjem odpadů

S platností od 30.8.2023 stanovují se ceny přijímaného odpadu na Recyklačním středisku v Mikulovicích takto:

Číslo a druh odpadu Sazba v Kč/t bez DPH
170101 Beton do 50 cm 300,-
170101 Beton nad 50 cm 520,-
170101 Železobeton 760,-
170302 Asfaltové směsi mimo 170301 0
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel,tašek a keramických výrobků
300,-
170504 Zemina a kamení bez příměsí jílu 300,-
170107 Porobeton, ytong bez příměsí 0

V případě znečistění dalším nekontaminovaným odpadem jako např. papírem, dřevem, stavebními izolacemi apod. může být účtována přirážka k ceně případně odpad nemusí být na skládku přijat.

Dle potřeby zákazníka zajistíme uložení odpadu včetně jeho odvozu na Recyklační středisko kontejnerovou dopravou.

Ceník – prodej recyklátu

Recyklát

Sazba Kč/bez DPH

Směsný cihla, beton 0-12mm 70,-
Směsný cihla, beton 0-63mm 170,-
Betonový 0-63mm 280,-
Betonový 12-63mm 290,-

  • Nabízíme výhodné smluvní ceny pro stálé zákazníky a zákazníky, kteří budou ukládat suť a zároveň odebírat recyklát.

Ceník – prodej tříděné zeminy

Druh zeminy
Sazba v Kč/t bez DPH
Tříděná zemina GAMO (frakce 0 -16mm) vyprodáno
Tříděná zemina GAMO pro HTU (frakce 0 - 63 mm) vyprodáno
  • Výše uvedené ceny jsou za 1 tunu vč. nakládky bez DPH 21%
  • Nabízíme výhodné smluvní ceny pro stálé zákazníky a zákazníky, kteří budou ukládat a zároveň odebírat.