Naše služby

Ceník

Ceník – příjem odpadů

S platností od 1.1.2020 stanovují se ceny přijímaného odpadu na Recyklačním středisku v Mikulovicích takto:

Číslo a druh odpadu Sazba v Kč/t bez DPH
170101 Beton do 50 cm 200,-
170101 Beton nad 50 cm 520,-
170101 Železobeton 760,-
170904 Směsné stavební a demoliční odpady 240,-
170302 Asfaltové směsi mimo 170301 300,-
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel,tašek a keramických výrobků
240,-
170504 Zemina a kamení bez příměsí jílu 240,-
170107 Porobeton, ytong bez příměsí 780,-

V případě znečistění dalším nekontaminovaným odpadem jako např. papírem, dřevem, stavebními izolacemi apod. může být účtována přirážka k ceně případně odpad nemusí být na skládku přijat.

Dle potřeby zákazníka zajistíme uložení odpadu včetně jeho odvozu na Recyklační středisko kontejnerovou dopravou.

Ceník – prodej recyklátu

Sazba v Kč/t bez DPH Sazba v Kč/t bez DPH
Recyklát Směsný (beton,cihla) Betonový
Frakce 0 - 12 mm 20,- -
Frakce 12 - 63 mm 90,- 180,-
Frakce 0 - 63 mm 60,- 160,-
Frakce 0 - 250 mm 30,-
  • V případě vážení se účtuje poplatek 40,-Kč/automobil
  • Nabízíme výhodné smluvní ceny pro stálé zákazníky a zákazníky, kteří budou ukládat suť a zároveň odebírat recyklát.

Ceník – prodej tříděné zeminy

Druh zeminy
Sazba v Kč/t bez DPH
Tříděná zemina GAMO (frakce 0 -16mm) 160,-
Tříděná zemina GAMO pro HTU (frakce 0 - 63 mm) 110,-
  • Výše uvedené ceny jsou za 1 tunu vč. nakládky bez DPH 21%
  • V případě vážení se účtuje poplatek 40,-Kč/automobil
  • Nabízíme výhodné smluvní ceny pro stálé zákazníky a zákazníky, kteří budou ukládat a zároveň odebírat.